Home > Preken > oudejaarsdienst > 31 december 2019…

31 december 2019 oudejaarsdienst om 19.00 uur in Beverwijk

31 december 2019 oudejaarsdienst om 19.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. A.G. van der Heijden

orde van dienst:

Welkom en mededelingen.

Psalm 107,1 NB – Gods goedheid houdt ons staande

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 145,6 – De HEER’ is recht, in al Zijn weg en werk;

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 7,9 t/m 8,13

Psalm 67,2 – De volken zullen U belijden,

Tekstlezing: Openbaring 8,13 en 14,6

Prediking: Waar gaat het heen?

Lied 58,1.2.3 – Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen

Dankzegging en voorbeden

Psalm 118,7 – De HEER’ is mij tot hulp en sterkte:

Collecten (tijdens voorspel)

Geloofsbelijdenis

Lied 212,1.2.5.6 – O God, die droeg ons voorgeslacht

Zegen

31 december 2019 oudejaarsdienst om 19.00 uur in Beverwijk