Home > Preken > zondag 1 maart 2020,…

zondag 1 maart 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

1 maart 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G.P.M. van der Linden uit Hilversum

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang Psalm 84:1,2 OB

Gemeente gaat staan,

Stil gebed, votum en groet

Psalm 65:1,2 NB

Gebed

Schriftlezing Psalm 95

Psalm 95:1,2a en 3b OB

Prediking: de Kerkdienst

Psalm 116:10,11OB

Dankgebed

Collecten

Schriftberijming 25:1,3

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 177 (Opw. 126)

Zegen

zondag 1 maart 2020, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk