Home > Preken > biddag > Biddag 2020, woensdag 4 maart…

Biddag 2020, woensdag 4 maart 2020, 19.30 uur biddagdienst in Westzaan

Biddag 2020, woensdag 4 maart 2020, 19.30 uur biddagdienst in Westzaan

voorganger ds. J.van Dijken uit Nieuw Vennep

orde van dienst:

Voorzang ps 65:1,5,6 NB

Stil gebed; Votum en Groet

Zingen lied 227:1,2,3,4 Aan U

We belijden ons geloof met art 13 van dee NGB

Zingen ps 81:12,15,18

Gebed

Schriftlezing Lukas :11:5-13 en Psalm 67

Lied 171:1,3

Prediking tekst Ps 67 :1-3

Gebed om Gods zegen

De gebedshouding de gebedsgrond en het gebedsdoel

Zingen  ps 67::1,3 o

Gebed

Slotzanglied lied 138:1,2 Zegen ons

Zegen   lied 138:3

Biddag 2020, woensdag 4 maart 2020, 19.30 uur biddagdienst in Westzaan