Home > Preken > Goede vrijdag > Goede Vrijdag | 19:30…

Goede Vrijdag | 19:30 Beverwijk

dienst (na)beluisteren? ^^^^ klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Psalm 40: 1, 2 en 3 (NB)

Stil gebed, Votum & Groet

Psalm 69: 3, 4 en 9 (OB)

Geloofsbelijdenis NGB artikel 21

Psalm 85: 1 en 4 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 19: 17-37

Zingen: Lied 81:1,6 en 7 (als ik in gedachten sta)

Verkondiging over Johannes 19:30

Thema: Het is volbracht

  1. Het einde is bereikt
  2. Het doel is behaald
  3. Het is vrijwillig gedaan

Zingen Lied 87: 1, 2 en 4 (Jezus leven van mijn leven)

Gebeden

Zingen Lied 92 (Op die heuvel daar ginds)

Zegen

Goede Vrijdag | 19:30 Beverwijk