Home > Preken > Heilig Avondmaal > Zondag 24 maart |…

Zondag 24 maart | Middagdienst 16:00 Beverwijk

Dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^

Zondag 24 maart | Middagdienst in Beverwijk

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Lied 84 (Ik wil zingen van mijn Heiland)

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 22:11 en 13 (NB)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Lezing van het avondmaalsformulier en gebed

Viering van het Heilig Avondmaal

Aan tafel lezen van de geloofsbelijdenis

Psalm 22:12 (NB)

Lezing slot avondmaalsformulier incl. dankzegging en lofprijzing

Lied 85 (Is dat is dat mijn Koning)

Schriftlezing: Johannes 19:1-16

Psalm 69:2 (OB)

Verkondiging over Johannes 19:14c

Thema: Zie uw Koning

  1. een bespotte koning
  2. een verworpen koning
  3. een eerlijke koning

Lied 91 (o Hoofd bedekt met wonden)

Gebed

Collecte

Psalm 45:1 (OB)

Zegen

Zondag 24 maart | Middagdienst 16:00 Beverwijk