Home > Preken > nieuwjaarsdienst > maandag 1 januari 2024,…

maandag 1 januari 2024, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven^^^^

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:  Lied 186 (Machtig God, sterke rots)

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                        

Zingen:  Psalm 67:1 (OB)

Kindermoment:

Kinderlied zoals opgegeven vanuit het kinderwerk

Gebed

Schriftlezing: Efeze 3

Zingen: Psalm 90:1 en 8 (NB)

Verkondiging over Efeze 3:14-21

Thema:  volgt.

Zingen Lied 117 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)

Dankgebed en voorbeden

collecte

Zingen Psalm 133:1,2 en 3 (OB)

Geloofsbelijdenis NGB artikel 27

Zingen: Lied 138 (zegen ons algoede)

Zegen.       

maandag 1 januari 2024, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur in Westzaan