Home > Preken > oudejaarsdienst > zondag 31 december 2023,…

zondag 31 december 2023, oudejaarsdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 31 december 2023, oudejaarsdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 135: 1, 2 en 3 (OB)

Stil gebed

Votum en groet

Vreugde in het gemeente leven:

Zingen Lied 132:1 en 2 (‘k wil U, o God mijn dank betalen)

Verdriet in het gemeente leven en herdenken gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn

Zingen: Psalm 103:8 en 9(OB)

Gebed met dankzegging en voorbeden

Schriftlezing: Efeze 1

Zingen: Psalm 147:1,5 en 7 (OB)

Verkondiging: Tekst Efeze 1:3-14

Thema: Gezegend zij God die ons gezegend heeft met de zegeningen van…..

1 . verkiezing

2. verlossing

3. verzegeling

Zingen: Lied 87: 1, 2 en 3 (Jezus leven van mijn leven)

Gebed

Collecten

Zingen: Lied 184 (Halleluja, eeuwig dank en ere)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 114 (Geest van hierboven leer ons geloven)

Zegen

zondag 31 december 2023, oudejaarsdienst om 16.00 uur in Beverwijk