Home > Preken > Pinksteren > maandag 29 mei 2e…

maandag 29 mei 2e Pinksterdag, om 9.30 uur een zangdienst met meditatie vanuit Westzaan

maandag 29 mei 2e Pinksterdag, om 9.30 uur een zangdienst met meditatie vanuit Westzaan

link naar de live uitzending: CGK Beverwijk-Westzaan – Kerkdienstgemist.nl

Thema: De overvloed van de Heilige Geest

Welkom en Gebed.
Zingen:
– Psalm 98 : 1 en 2 (OB)
–¬†Psalm 118:12 en 14(OB)

Gedicht (Willy Jasper)

Zingen :
– lied 116 (Heer ik hoor van rijke zegen
– lied 111 (er komen stromen van zegen)

Kindermoment en Bijbelverhaal voor kinderen

Zingen lied 118 (Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart)

Lezen 2 Koningen 4:1-7

Zingen lied 114 (Geest van hierboven leer ons geloven)

Meditatie: De overvloed van de Geest

Zingen:
– Lied 316 (Lees je Bijbel, bid elke dag)

– Lied 305 (Hoger dan de blauwe luchten)

– Lied 308 (Ik zag een kuikentje)

Gebedsblokje 1 (Arie Flipse)

Zingen

– lied 201: samen in de naam van Jezus)

– lied 197 ( Heer, wat een voorrecht)
– lied 184 (Halleluja, eeuwig dank en ere)

Gebedsblokje 2 (Carolien Hendrikse)

Zingen

– Psalm 67:1 en 2 (NB)

– Psalm 68: 7 (NB)

Sluiting

zingen : Lied 137:1,2,3 en 4 ( vrede zij u)

maandag 29 mei 2e Pinksterdag, om 9.30 uur een zangdienst met meditatie vanuit Westzaan