Home > Preken > Pinksteren > zondag 28 Mei 2023 –…

zondag 28 Mei 2023 – Pinksteren- middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? ^^^klik op het pijltje hierboven ^^^
podcast van deze dienst; alleen Bijbellezing en verkondiging!

zondag 28 Mei 2023 – Pinksteren- middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. M. P. Hofland uit Haarlem

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm als Voorzang Psalm 100:1,4 (OB)

Gemeente gaat staan,

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Na het amen gaat de gemeente zitten

Zingen: Lied 115 geheel God is getrouw

Gebed

Lezen uit de Bijbel: Galaten 2

Zingen: Psalm 103:3,5 Hij is een God

Verkondiging Jezus + niks = alles

Dankgebed

Zingen: Lied 201 geheel Samen in de Naam

Collecte

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 162 geheel Vaste Rots

Zegen

zondag 28 Mei 2023 – Pinksteren- middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk