Home > Preken > biddag > woensdag 13 maart, biddag…

woensdag 13 maart, biddag voor gewas en arbeid om 19.30 uur in Westzaan

link naar de live uitzending: CGK Beverwijk-Westzaan – Kerkdienstgemist.nl

woensdag 13 maart, biddag voor gewas en arbeid om 19.30 uur in Westzaan

voorganger G. van Vliet

Stil gebed, Votum & Groet        

Zingen:  Psalm 65: 1, 4 en 6 (NB)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 19: 5 en 6 (OB)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  1 Samuel 17: 39 – 50 en Psalm 20

Zingen: Psalm 20: 1, 2 en 3(NB)

Verkondiging over Psalm 20

Thema:  Biddag voor gewas en arbeid

1.            Vragen

2.            Verwachting

3.            Vervulling

Zingen Psalm 20: 4 en 5 (OB)

Gebedsblokje 1

Zingen Lied 171: 1 en 2

Gebedsblokje 2

Lied 171: 3 en 4

Gebedsblokje 3

Lied 171: 5

Collecte

Slotzang: Lied 139 (Zegen ons Heer)

Zegen.       

woensdag 13 maart, biddag voor gewas en arbeid om 19.30 uur in Westzaan