Home > Preken > Zondag 10 maart |…

Zondag 10 maart | Ochtenddienst 09:30 Westzaan

dienst beluisteren, klik op het pijltje ^^^^ hierboven

Voorganger: ds. A. J. van der Toorn

Psalm 118: 11 en 13 ob

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 22: 4 en 8 nb

Lezing van de Wet

Lied 89 (Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten)

Kindermoment + kinderlied

Gebed

Schriftlezing Jesaja 53 en Lukas 23,13-25

Psalm 69: 1 en 3 nb

Prediking Lukas 23,13-25; kern vers 25

Zingende Gezegend 146 (wisselzang)

Dankgebed

Collecten

Slotzang Psalm 56: 6 ob

Zegen

Zondag 10 maart | Ochtenddienst 09:30 Westzaan