Home > Preken > biddag > woensdag 8 maart 2023, biddag…

woensdag 8 maart 2023, biddag avonddienst om 19.30 uur in Westzaan

link naar de live uitzending: CGK Beverwijk-Westzaan – Kerkdienstgemist.nl

woensdag 8 maart 2023, biddagdienst om 19.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Stil gebed, Votum & Groet        

Zingen:  Psalm 118:4 en 7 (OB)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 170:1,3 en 4 (Mijn hart wacht stil op U, o Heer)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Genesis 28: 10-16 en 1 Timotheüs 6: 3-10 en 17-19, Hebreeën 12: 28-13:6

Zingen: Psalm 56:1 en 3(NB)

Verkondiging over Hebreeën 13:5 en 6 

Thema:  Tevredenheid

1.            Opdracht

2.            Mogelijkheid

3.            voorrecht

Zingen Psalm 56:5 en 6 (OB)

Gebeden

Zingen Lied 146: (Ik bouw op U)

Zegen.       

woensdag 8 maart 2023, biddag avonddienst om 19.30 uur in Westzaan