Home > Preken > bevestigingsdienst ouderlingen en diakenen > zondag 12 maart 2023,…

zondag 12 maart 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met bevestiging ambtsdrager

^^^^ dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^
podcast van deze dienst- alleen Bijbellezing en verkondiging

zondag 12 maart 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met bevestiging ambtsdrager

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:  Psalm 25:2 en 6 (OB)

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                        

Zingen:  Psalm 32:4 (OB)

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 119 : 49 en 66(NB)

Kindermoment:

Kinderlied: Lied 261 als ik mijn ogen sluit

Gebed

Schriftlezing: Johannes 1:19-34

Zingen: Lied 88 (Lam Gods  dat zo onschuldig)

Verkondiging over Johannes 1:29

Thema: Jezus, het lam van God dat de zonde van wereld wegneemt.

  1. identificeren
  2. erkennen
  3. aanvaarden

Zingen Lied 142: Lam Gods dat zo onschuldig

Lezing formulier bevestiging ambtsdragers

Zingen Lied 139 (staande)

Lezing formulier verantwoordelijkheid gemeente

Dankgebed uit het formulier

Collecten

Zingen Psalm 134:1,2 en 3(OB)

Zegen

zondag 12 maart 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met bevestiging ambtsdrager