Home > Preken > nieuwjaarsdienst > zondag 1 januari 2023;…

zondag 1 januari 2023; nieuwjaarsdag; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 1 januari 2023; nieuwjaarsdag; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. D. J. T. Hoogeboom uit Utrecht – West

orde van dienst:

welkom en mededelingen 
ZingenPs 89: 7 (oude berijming)
Stil gebed 
Votum  Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen Amen
GroetGenade zij u en vrede Van Hem die is en die was en die komen zal En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen
Zingen Ps 46: 1, 2 (nieuwe berijming)
Gebed 
SchriftlezingGenesis 17, 9-14 Lukas 2, 21-35
ZingenLied 144 (God wijst mij een weg)
PreekLukas 2, 21
Zingen Ps 33: 11 (oude berijming)
Gebed 
ZingenPs 91: 1, 5 (oude berijming)
Geloofsbelijdenis 
CollecteAankondigen
Zingen Lied 23: 1, 2, 3 (Wees blij te allen tijde)
ZegenDe HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede Amen

zondag 1 januari 2023; nieuwjaarsdag; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk