Home > Preken > nieuwjaarsdienst > zondag 1 januari 2023,…

zondag 1 januari 2023, nieuwjaarsdag, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur (half elf!) in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 1 januari 2023, nieuwjaarsdag, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur (half elf!) in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:  Lied 126 (Dank u voor deze nieuwe morgen)

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                        

Zingen:  Psalm 20:1 en 2 (OB)

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 119 : 47 en 48 (NB)

Kindermoment:

Kinderlied: Lied 257 Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 25:14-46

Zingen: Psalm 90:1 en 9 (OB)

Verkondiging over Mattheüs 25:14-30

Thema:  De komende Jezus

  1. Spoort ons aan
  2. Waarschuwt ons

Zingen Psalm 108:1 (OB)

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen: Lied 28 (de grote dag breekt weldra aan)

Zegen.       

zondag 1 januari 2023, nieuwjaarsdag, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur (half elf!) in Westzaan.