Home > Preken > zondag 1 november 2020,…

zondag 1 november 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 1 november 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

Voorganger ds. J. H. TH. Velema uit Hoogeveen

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: lied 322 mee geneuried door gemeente met orgel

Stil gebed; Votum en Groet;

Psalm 95,1.4   mee geneuried door gemeente met orgel

Lezing van de Wet

Psalm
106,3.4 (nb) meditatieve bezinning met orgel met 2 coupletten

Gebed

Schriftlezing:
Romeinen 15,1-13     

Psalm 119,25.53.65 mee geneuried door  gemeente met orgel

Prediking

Psalm/lied: Psalm 56,5 bezinning met orgel

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Slotzang
: lied 217 mee geneuried door gemeente met orgel

Zegen

zondag 1 november 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan