Home > Preken > zondag 25 oktober,…

zondag 25 oktober, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven, en uw geluidsboxen aanzetten!

zondag 25 oktober, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. W. P. de Groot uit Zoetermeer

orde van dienst;

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: lied 196, vers 1 en 3 . God is getrouw, Zijn plannen falen niet…..

Stil gebed; Votum en Groet;  

Psalm 43 vers 3 en 4 ob

Gebed      

Schriftlezing: Lukas 10 vers 1-3 en 17-20

Openb. 12 vers 7-12

Psalm/lied: Lied 225, 1 en 2 . Toch overwint eens de genade

Prediking Lucas 10 vers 17 en 20

Psalm/lied:    Psalm 97 vers 1 en 6 Nieuwe Ber.

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis

Slotzang:
Psalm 103 vers 1 en 3 (oude ber.),

Zegen

zondag 25 oktober, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan