Home > Preken > Zondag 1 oktober |…

Zondag 1 oktober | Middagdienst 16.00 uur Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen Lied 40:1,4 en 5 (De Heere sprak aleer Hij voor ons leed)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Lezing van het (korte) avondmaalsformulier en gebed

Viering van het Heilig Avondmaal

Lezen aan tafel: Hebree├źn 7:25-27

Zingen: Lied 25:1,2 en 3 (een grote hogepriester)

Lezing slot avondmaalsformulier incl. dankzegging en lofprijzing

Schriftlezing: Genesis 18

Verkondiging over Genesis 18:16b

Thema: Een wandeling met God

1. Na een gastvrije ontvangst

2. Na de verzekering van Gods beloften

3. Om tot zegen te zijn

Zingen: Psalm 25:7 (OB)

Gebed

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 103:2 en 9 (NB)

Zegen

Zondag 1 oktober | Middagdienst 16.00 uur Beverwijk