Home > Preken > Zondag 1 oktober |…

Zondag 1 oktober | Ochtenddienst 09.30 uur Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje ^^^^ hierboven

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 105:1 (OB)

Stil gebed en Votum & Groet

Zingen: Psalm 105: 5 en 6 (OB)

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 143 : 2,9 en 10 (NB)

Kindermoment:

Kinderlied: Lied 271 Abraham, Abraham

Gebed

Schriftlezing: Genesis 17

Zingen: Lied 39 (Ik sluit met u zo spreekt de Heere)

Verkondiging over Genesis 17:7

Thema: Een eeuwig verbond

1. Wie dat verbond sluit

2. Met wie dat verbond gesloten wordt

3. Hoe lang dit verbond geldt.

Zingen Lied 195: 1 en 2 (Genadig heer die al mijn zwakheid weet)

Lezing tweede gedeelte Avondmaalsformulier

Zingen: Lied 195:3 en 4

Viering van het Heilig Avondmaal

(Brood en wijn worden door kerkenraadsleden rondgebracht en uitgedeeld)

Tafel 1: Punt 4: Wat er in het verbond beloofd wordt.

zingen Lied 195: 5 en 6

Tafel 2: Lezen Punt 5: Hoe je leeft met dat verbond.

zingen Psalm 25:7 (OB)

Tafel 3: Lezen Kolossenzen 2:4-15

zingen Psalm 111:5 (OB)

Dankgebed

collecte

Zingen: Psalm 136:1,2,3 en 26 (OB) (staande)

Zegen

Zondag 1 oktober | Ochtenddienst 09.30 uur Westzaan