Home > Preken > doopdienst > zondag 10 April 2022,…

zondag 10 April 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 10 April 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100:1,2,3 en 4 (OB)

Gemeente gaat staan, Stil gebed

Votum en Groet.

Zingen: Lied 170:1,4 en 5

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 119 : 21 en 22 (NB)

Kindermoment en kinderlied
Gebed om de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Hebree├źn 8

Zingen Psalm 103:4 en 5 (OB)

Prediking over Hebree├źn 8:8-12

Thema: Jezus Christus is Middelaar van een beter verbond.

1.         waarom het oude verbond niet voldeed (vers 8-9)

2.         Waarom het nieuwe verbond wel voldoet (vers 10)

3.         Waar we vanuit het Nieuwe Verbond naar uitzien (vers 11-12)

Zingen Psalm 103: 7 en 9 (OB)

Dooponderwijs

Doopgebed

Doopvragen

Zingen: Psalm 105: 5 (OB)

(Kinderen naar voren)

Doopsbediening

Zingen Psalm 134: 3 (OB)

Woord tot de ouders en tot de gemeente, overhandigen doopgeschenk

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 177 (Jezus vol liefde U wilt ons leiden)

Zegen

zondag 10 April 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.