Home > Preken > zondag 3 April 2022,…

zondag 3 April 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 3 April 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. D. Visser, Amersfoort

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 24:1, 5 N

Gemeente gaat staan,

Stil gebed onder aan kansel

Votum en Groet.

Zingen                       Psalm 8:1, 4, 5 O

Gebed

Schriftlezing             Romeinen 8:12-30

Zingen                       Lied 172:1, 2, Abba, Vader

Prediking

Zingen                       Lied 55:3, 6, 7, De grond van mijn vertrouwen

Dankgebed

Zingen                       Psalm 33:10 O (collecten bij de uitgang)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang                    Psalm 33:11 O        

Zegen

zondag 3 April 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.