Home > Preken > advent > zondag 10 december 2023,…

zondag 10 december 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

helaas is de opname mislukt…..

zondag 10 december 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

Mededelingen –                                           door de ouderling van dienst

Voorzang  lied  79:1,2,4 Nu daagt                                              

Stil gebed onder voor de kansel –            Gemeente gaat staan

Votum en Groet –                                        Na het amen gaat de gemeente zitten

psalm Ps 130:1,3 n Uit diepte van ellende                   

Gebed

Schriftlezing: Lukas 1:1-25            (bij voorkeur gebruik HSV)
lied Lofz van Zach :1,4,5 Lof zij de God            

verkondiging  Lukas 1:13-17  Klaar voor Advent 1leren 2 bekeren 3 vereren

lied: 65:1,2 Op U mijn Heiland                            

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

lied 4:2,3, Een twijgje

Geloofsbelijdenis

  ps     98: 2 o Hij heeft                   

Zegen

zondag 10 december 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk