Home > Preken > advent > Zondag 17 december |…

Zondag 17 december | ochtenddienst 09.30 Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet

Welkom en mededelingen

Voorzang: Lied 154: 1, 2 en 3 (Here Jezus om Uw Woord)

Stil gebed; votum en groet

Psalm 95: 1 en 4 (OB)

Lezing van de Wet en samenvatting

Psalm 119: 8 (OB)

Kindermoment

Zingen: Advent kinderlied

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen Lukas 4:16-30 en 1 Thessalonicenzen 2:8-18

Psalm 119: 40 en 49 (NB)

Leerdienst over de Schriftlezing en de preek

Thema: Hoe Gods woorden tot ons komen

  • Als de schriften opengaan
  • Als het verkondigd wordt
  • Als het wordt ontvangen

Lied 155: 1 en 2 (Heugelijke tijding)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotzang: Lied 155:4 en 5

Zegen

Zondag 17 december | ochtenddienst 09.30 Westzaan