Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 10 juli 2022,…

zondag 10 juli 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^

zondag 10 juli 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Voorzang: Psalm 95:1 en 3 (NB)

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen: Psalm 96:1 en 3 (OB)

Geloofsbelijdenis van Athanasius

Zingen Lied 151:1,3 en 6 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer)

gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Mattheüs 3:13-17 en Mattheüs 26:57-68

Zingen Psalm 2:6 en 7  (OB)

Verkondiging nav. H.C. zondag 8

Thema: Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest, de drie-enige God!

1. een heerlijk loflied

2. een ingewikkeld loflied

3. een noodzakelijk loflied

Zingen: Psalm 48:6 (OB)

Gebed

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Lied 112 (Ere zij aan God de Vader)

Zegen.

zondag 10 juli 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk