Home > Preken > zondag 17 juli 2022,…

zondag 17 juli 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 17 juli 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

voorganger ds. H. Fahner uit Nunspeet

Welkom en mededelingen  door ovd

Voorzang:  Ps. 84 : 1  (Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot…)

Stil gebed  (onderaan de kansel)     (gemeente staat)

Votum & Groet                                       “          “                                       

Samenzang:  Ps. 84 : 2   (Zelfs vindt de mus een huis, o HEER…)     

Kindermoment en kinderlied  (wordt geregeld door leiding kinderwerk)

Lezing van de Tien Geboden 

Samenzang:  Lied 169 : 1, 2  Liedbundel  (Leer mij uw weg, o Heer)

Gebed  (inclusief voorbede en dankzegging)

Schriftlezing:  Gen. 12 : 1 – 4a   (….gesproken had)

                        Ps. 121

                        Matth. 7 : 13, 14         (deze 4 lezingen zijn

                        Joh. 14 : 1 – 6               tevens de tekst voor de preek)   

Samenzang:  Ps. 119 : 1, 6, 12  NB  (Welzalig wie de rechte wegen gaan)

Verkondiging 

Met als thema en aandachtspunten:

Op weg.

  • op weg gaan
  • waarheen?
  • hulp onderweg
  • de Weg

Samenzang:  Ps. 84 : 3, 6  (Welzalig hij, die al zijn kracht…)

Dankgebed

Inzameling van de gaven  (alleen aankondigen dat bij uitgang)

Samenzang:  Lied 168  Liedbundel  (Jezus, ga ons voor…)        (staande) 

Zegen.                                                                                                  “   

zondag 17 juli 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.