Home > Preken > Zondag 10 maart |…

Zondag 10 maart | Middagdienst 16:00 Beverwijk

Voorganger: ds. Bart van Vliet

dienst beluisteren? klik op het ^^^pijltje ^^^^ hierboven


Welkom en mededelingen

Psalm 18: 1 en 2 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet

Lied 29: 1, 2 en 3

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen Exodus 14:19-15:18 en 1 Korinthe 10: 1-13

Psalm 114: 1, 2, 3 en 4 (NB)

Verkondiging over H.C. zondag 27

Thema: Leven als gedoopte

  1. Hoe dat niet moet
  2. Hoe dat wel mag
  3. Ook voor kinderen.

Psalm 71: 10, 12 en 13 (OB)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Lied 39

Geloofsbelijdenis

Lied 153: 1, 3 en 4

Zegen

Zondag 10 maart | Middagdienst 16:00 Beverwijk