Home > Preken > zondag 11 december 2022,…

zondag 11 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op hetpijltje hierboven ^^^^

zondag 11 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. B. Reinders uit Zwartsluis

Welkom/mededelingen
Zingen                                   :              Psalm 62 vers 1, 5 
Votum en groet
Zingen                                   :              Lied 216 (Wie maar de goede God laat zorgen)
Gebed
Schriftlezing                         :              2 Koningen 19: 5 – 19
Zingen                                   :              Psalm 38: 1, 6, 9, 12 NB
Deel formulier HA
Verkondiging                        :              2 Koningen 19: 14                        Leg je brieven maar neer voor God              
Zingen                                   :              Lied 319 (‘k Stel mijn vertrouwen …)
Gebed en voorbeden
(Collecten)
Zingen                                   :              Psalm 64: 10
Geloofsbelijdenis
Zingen                                   :              Psalm 66: 8, 10
Zegen
 
 

zondag 11 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk