Home > Preken > advent > zondag 18 december 2022,…

zondag 18 december 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met viering Heilig Avondmaal

dienst beluisteren, klik op het pijltje hierboven ^^^^^
podcast van deze diens: alleen Bijbellezing en verkondiging!

zondag 18 december 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met viering Heilig Avondmaal

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:  Lied 63:1,2 en 5 (O kom, o kom, Immanuël)

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                        

Zingen:  Psalm 40:4 (OB)

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 119 : 43 en 44 (NB)

Kindermoment:

Kinderlied:

Gebed

Schriftlezing: Richteren 6:11-16; Jesaja 7:10-16 en Mattheüs 1:18-25 

Zingen: Psalm 57:1 en 2 (OB)

Verkondiging over Mattheüs 1:23

Thema:  Immanuel: leert ons hopen.

  1. Op dat wat onmogelijk is.
  2. Op dat wat toch gebeurt

Zingen Psalm 118:3 en 7 (OB)

Lezing tweede gedeelte Avondmaalsformulier

Zingen:  Ps. 34:4 (OB)

Viering van het Heilig Avondmaal 

Bij de tafels lezen we uit Psalm 46

Tafel 1: Lezen Psalm 46:1-4 zingen Psalm 46: 1 en 2

Tafel 2: Lezen Psalm 46:5-8 zingen Psalm 46:3 en 4

Tafel 3: Lezen Psalm 46:9-12 zingen Psalm 46:5 en 6

Dankgebed

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen: Lied 23:1 (wees blij te allen tijde)           (staande)

Zegen.       

zondag 18 december 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met viering Heilig Avondmaal