Home > Preken > gemeentezondag > zondag 11 februari 2024,…

zondag 11 februari 2024, “gemeentezondag” middagdienst om 13.30 uur OOK in Westzaan!

link naar de live – uitzending: CGK Beverwijk-Westzaan – Kerkdienstgemist.nl

zondag 11 februari 2024, middagdienst om 13.30 uur OOK in Westzaan!

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen Lied 201 (Samen in de naam van Jezus)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen Johannes 17

Zingen: Lied 177 (Jezus vol liefde)

Verkondiging over Johannes 17:20 en 21

Thema: Jezus verlangen naar eenheid onder gelovigen.

  1. Moment waarop dat verlangen klinkt
  2. Over wie dat verlangen gaat
  3. Wat dat verlangen inhoudt
  4. Wat de vervulling van dit verlangen uitwerkt

Zingen: Psalm 149:1 (NB)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen: Psalm 89:7 en 8 (OB)

Geloofsbelijdenis                                                                                      (staande)

Zingen Lied 197 (Heer, wat een voorrecht)

Zegen.     

zondag 11 februari 2024, “gemeentezondag” middagdienst om 13.30 uur OOK in Westzaan!