Home > Preken > Zondag 18 februari |…

Zondag 18 februari | Ochtenddienst 09.30 Westzaan

Voorganger: ds. Bart van Vliet

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^


Mededelingen

Voorzang: Psalm 45: 1 en 2 (NB)

Stil gebed en Votum & Groet

Zingen Psalm 113: 3 en 4 (OB)

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 40: 3 en 4 (OB)

Kindermoment en kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Johannes 18: 1-14

Zingen: Lied 24: 1, 2 en 6 (wij roepen koning Christus aan)

Verkondiging over Johannes 18: 5b

Thema: Hoe God Zich gevangen laat nemen

  1. Door wie Hij Zich gevangen laat nemen
  2. Ter bescherming van wie Hij Zich gevangen laat nemen
  3. Ondanks wie Hij Zich gevangen laat nemen
  4. Wie Hij door Zijn gevangenneming bevrijdt

Zingen Lied 87: 1, 2 en 3 (Jezus leven van mijn leven)

Dankgebed

Collecte

Zingen: Psalm 146: 3 en 5 (OB)

Zegen

Zondag 18 februari | Ochtenddienst 09.30 Westzaan