Home > Preken > startzondag > zondag 11 september 2022,…

zondag 11 september 2022, startzondag voor het nieuwe seizoen; middagdienst om 14.00 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven^^^^^

zondag 11 september 2022, middagdienst om 14.00 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet.

Welkom en mededelingen 

Stil gebed, Votum en Groet   

Zingen: Psalm 43:3,4 en 5 (NB)

gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Markus 2:1-13

Zingen Lied 286 Vier mannen met een zieke vriend

Verkondiging nav. H.C. zondag 11

Thema: Thema: Jezus redt.

  1. noodzakelijk
  2. exclusief
  3. volkomen

Zingen: Lied 142  Er is een Verlosser

Dankgebed en voorbede

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 115:1,2 en 5

Zegen.

zondag 11 september 2022, startzondag voor het nieuwe seizoen; middagdienst om 14.00 uur in Westzaan.