Home > Preken > voorbereiding Heilig Avondmaal > zondag 18 September 2022,…

zondag 18 September 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^^

zondag 18 September 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 108:1 en 2 (OB)

Gemeente gaat staan, Stil gebed

Votum en Groet; Na het amen gaat de gemeente zitten

Zingen Psalm 62:1,6 en 7 (OB)

Wetslezing

Psalm 119:36 en 37 (NB)

Kindermoment

Zingen lied 272 (Jozef zoekt zijn grote broers)

Gebed

Schriftlezing: Hebreeën 11:17-12:3                           (HSV)

Lezing 1e deel Avondmaalsformulier

Zingen: Psalm 63:2 en 3 (OB)

Verkondiging over Hebreeën 12:1-3

Thema: Laten we de wedloop van het geloof helemaal uitlopen

1. door af te werpen wat ons hindert

2. door hen na te volgen die ons voorgingen

3. door het heerlijke vooruitzicht voor ogen te houden dat ons wacht

Zingen Lied 240: 1,2,8 en 9 (Kom, kind’ren niet dralen)

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Slotzang: Lied 26:1,3 en 4 (Wij mogen tot Gods woning gaan)

Zegen

zondag 18 September 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan