Home > Preken > gemeentezondag > zondag 12 februari 2023,…

zondag 12 februari 2023, middagdienst om 14.00 uur OOK in Westzaan!

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst (alleen Bijbellezing en verkondiging)

zondag 12 februari 2023, middagdienst om 14.00 uur OOK in Westzaan!

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Zingen Lied 170:1,2 en 5 (Mijn hart wacht stil op U o Heer)

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen Psalm 36:2 (OB)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen Exodus 33:12-23 en Mattheüs 11:25-30

Zingen: Psalm 42:1 en 3 (NB)

Verkondiging over Mattheüs 11:28-30

Thema: Een leven van rust

1. hoe dat mogelijk is

2. hoe het te vinden is

3. hoe het eruit ziet

Zingen: Psalm 43:1 en 5 (OB)

Dankgebed en voorbeden

Geloofsbelijdenis                                                                                      (staande)

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Lied 296 (De Here zegent jou)

Zegen.     

zondag 12 februari 2023, middagdienst om 14.00 uur OOK in Westzaan!