Home > Preken > gemeentezondag > zondag 12 februari 2023,…

zondag 12 februari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan – gemeentezondag-

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst (alleen Bijbellezing en verkondiging)

zondag 12 februari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 154 (Here Jezus om Uw woord)

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                        

Zingen:  Psalm 19:1 en 4(OB)

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 119 : 53 en 54(NB)

Kindermoment:

Kinderlied: Lied 290 Als je geen liefde hebt voor elkaar

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 11:7-24

Zingen: Psalm 147:3 en 10 (OB)

Verkondiging over Mattheüs 11:15

Thema: Jezus roept ons tot luisteren

  1. Omdat Zijn Koninkrijk komt
  2. Omdat luisteren niet vanzelfsprekend is
  3. Omdat niet-luisteren gevolgen heeft.

Zingen Lied 207 (Rots, waarop wij bouwen)

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen: Psalm 19:6 en 7 (OB)

Zegen.       

zondag 12 februari 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan – gemeentezondag-