Home > Preken > zondag 12 maart 2023,…

zondag 12 maart 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

^^^^ dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst; alleen Bijbellezing en verkondiging!

zondag 12 maart 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. P. A. Kok uit Opperdoes

Mededelingen van de kerkenraad – ouderling van dienst

Zingen > Ld. 206: 1,3 (O grote God Die liefde zijt)

(gemeente gaat staan)

Stil gebed

Votum en groet

(gemeente gaat zitten)

Zingen > [OB] Psalm 99: 1,2

Gebed

Schriftlezing > Jesaja 58; Mattheüs 25:31-40

Zingen > [NB] Psalm 112: 1,3

Tekst verkondiging > Jesaja 58:5-9a

Verkondiging > Thema: Vasten in dienst van Gods Koninkrijk

  1. niet schijnheilig
  2. maar heilzaam
  3. en zegenrijk

Zingen > Ld. 178: 1,2,4,5 (Neem mijn leven, laat het Heer)

Dankgebed

Zingen > [OB] Psalm 64: 10

Aankondiging inzameling van de gaven (bij de uitgang)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang > [OB] Psalm 108: 1

Zegen

zondag 12 maart 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk