Home > Preken > zondag 13 november 2022,…

zondag 13 november 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren, klik op het pijltje hierboven ^^^^^^

podcast van deze dienst; alleen bijbellezing en verkondiging

Vanwege verkeerdrukte was ds. Hofland verlaat en is het begin van de dienst o.a. de Bijbellezing gedaan door br. Arie Flipse!

zondag 13 november 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. M. P. Hofland uit Haarlem.

Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank)

Psalm als Voorzang Psalm 33:7,8 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 84:1 (OB)

Gebed

Schriftlezing (HSV) Efeze 2:11-22

Lied 201 geheel Samen in de naam van Jezus

Prediking De kerk, wat is dat?

Lied 196 geheel God is getrouw

Dankgebed

Psalm 67:2 De volken zullen u belijden (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 197 geheel Heer wat een voorecht

Zegen

zondag 13 november 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk