Home > Preken > zondag 20 november 2022,…

zondag 20 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

podcast van deze dienst: (alleen bijbel-lezing en verkondiging)

zondag 20 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. P. A. Kok uit Opperdoes

Welkom en mededelingen van de kerkenraad.

Zingen > Ld. 164 (Als een hert dat verlangt naar water)

Stil gebed

Votum en groet

(gemeente gaat zitten)

Zingen > [OB] Psalm 103: 1

Wet van de Heere

Zingen > [NB] Psalm 34: 6,9

Kindermoment + kinderlied > Ld. 309 (Ik zal de Here God liefhebben)

Gebed

Schriftlezing > Deuteronomium 7: 1 – 11; 1 Koningen 16: 23 – 17: 6

Zingen > [OB] Psalm 37: 9,10

Tekst verkondiging > 1 Kon. 17:1

Verkondiging > Thema: Dien de Heere (alleen)

  1. Gods eer
  2. Gods toorn
  3. Gods liefde

Zingen > Ld. 6: 1,2,3 (Heer, ik zal U loven)

Dankgebed

Aankondiging inzameling van de gaven (bij de uitgang)

Zingen > [OB] Psalm 33: 9,10

Zegen

zondag 20 november 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan