Home > Preken > Zondag 14 januari |…

Zondag 14 januari | Middagdienst 16.00 Beverwijk

dienst beluisteren? Klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. L. Koopman


Mededelingen

Psalm 92: 1, 3, 7 en 8 (NB)

Stil gebed; Votum en Groet

Psalm 40: 4 en 5 (OB)

Gebed

Schriftlezing Lukas 2: 21 – 40 (HSV)

Gezang 4 – Lofzang van Simeon: 1 en 2 (OB)

Prediking “Gods zaligheid zien”

Psalm 68: 10 (OB)

Dankgebed

Collecte

Lied 146: 1, 2 en 3 (ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser)

Geloofsbelijdenis

Slotzang Lied 117: 1, 2 en 3 (Heer uw Licht en uw liefde schijnen)

Zegen

Zondag 14 januari | Middagdienst 16.00 Beverwijk