Home > Preken > Zondag 14 januari |…

Zondag 14 januari | Ochtenddienst 09.30 Westzaan

dienst beluisteren, klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Welkom en mededelingen

Psalm 36: 2 en 3 (NB)

Stil gebed; votum en groet

Lied 243:1,2 en 5 (morgenglans der eeuwigheid)

Lezing van de Wet en samenvatting

Psalm 119: 83 en 86 (OB)

Kindermoment & Kinderlied

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen Johannes 2: 1-11

Psalm 75: 1 (OB)

Tekst: Johannes 2: 11

Thema: Hoe Christus’ heerlijkheid zichtbaar wordt in goede wijn

  1. Het moment waarop dat gebeurt
  2. De manier waarop dat gebeurt
  3. Wat er dan te zien is
  4. Wat dat uitwerkt

Lied 7: 1, 2 en 3 ( De Heer zal op zijn berg een feest bereiden)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Psalm 65:1 en 7 (OB)

Zegen

Zondag 14 januari | Ochtenddienst 09.30 Westzaan