Home > Preken > Heidelbergse catechismus > Zondag 14 mei | Middagdienst…

Zondag 14 mei | Middagdienst 16:00 Beverwijk

dienst beluisteren? ^^^^ klik op het pijljte hierboven

Voorganger: G. van Vliet | Westzaan


Mededelingen 
Psalm 21:1,2,3 en 4 (NB)
Stil gebed, Votum en Groet
Lied 218:1,2 en 3 (eens zal op de grote morgen)
Gebed

Schriftlezingen

  • Lukas 19:11-27
  • Handelingen 1:4-11


Zingen: Psalm 21: 7,8 en 11 (OB)

Verkondiging over H.C. zondag 19
Thema: De opgevaren Christus

  1. Regeert al is Hij afwezig
  2. Geeft ons tijd om Zijn gaven te gebruiken
  3. Vervult ons met hoop op het moment dat Hij terugkomt

Zingen: Lied 225 (Toch overwint eens de genade)
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 21:13 (OB)
Geloofsbelijdenis
Collecte
Zingen Psalm 68:16 en 17 (OB)
Zegen

Zondag 14 mei | Middagdienst 16:00 Beverwijk