Home > Preken > Zondag 14 mei | Morgendienst…

Zondag 14 mei | Morgendienst 09:30 Westzaan

Voorganger: ds. G. van Vliet | Westzaan

dienst beluisteren? ^^^^^klik op het pijltje hierboven


Mededelingen
Voorzang: Lied 2:1 en 2 (Geloofd zijt Gij, God onze Heer)
Stil gebed; votum en groet
Psalm 2:1,2 en 3 (OB)
Lezing van de Wet
Psalm 119: 63 en 64 (NB)
Kindermoment
Zingen: Lied 314 (Jezus open mijn oren)
Gebed
Schriftlezing: Genesis 10 – 11:9
Psalm 2: 4 en 5 (OB)

Prediking over Genesis 11:8b
Thema: De aarde is weer vol.

  1. omdat de Heere God dat zo wilde
  2. hoe de mensheid dit heeft willen voorkomen

Psalm 2:6 en 7 (OB)
Dankgebed
Collecte
Slotzang: Lied 44:1,2 en 3 (alles wat adem heeft, love de Here)
Zegen

Zondag 14 mei | Morgendienst 09:30 Westzaan