Home > Preken > Zondag 15 oktober |…

Zondag 15 oktober | Ochtenddienst 09.30 uur Westzaan

de dienst op kerkdienst gemist is niet gelukt, hierboven een audio opname die het wel doet!

Klik op het pijltje om de dienst te starten!


Voorganger: ds. Bart van Vliet

Welkom en mededelingen
Voorzang: Psalm 99:1 en 8 (OB)
Stil gebed; votum en groet
Psalm 97:1 en 6 (OB)
Lezing van de Wet en samenvatting
Psalm 119:44 en 45 (NB)
Kindermoment:
Zingen: Kinderlied
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 19
Psalm 94:2,3 en 6 (NB)


Prediking over Genesis 19:29
Redding uit verwoesting

  1. Rechtvaardig oordeel
  2. Reddende herinnering
  3. Pijnlijke uittocht

Lied 248:1 en 2 (Ontwaakt, gij die slaapt)
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Slotzang: Lied 248:3 en 4
Zegen

Zondag 15 oktober | Ochtenddienst 09.30 uur Westzaan