Home > Preken > Zondag 15 oktober | 16.00 uur…

Zondag 15 oktober | 16.00 uur Middagdienst Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven

Voorganger: ds. D.J. van Vliet


Mededelingen
Voorzang OB Psalm 47 vers 1 en 4 (‘Juicht o volken juicht’)
Stil gebed, Votum en groet
Zingen Lied 153 vers 1 en 2 (‘Gij die gelooft verheugt u samen’)
Gebed
Schriftlezingen Handelingen 13 vers 1-12
Zingen NB Psalm 125 vers 1 en 4 (‘Wie op den HERE God vertrouwen’)

Het thema voor de preek is:
Op werkreis

  1. Geleid door de Heilige Geest
  2. Met het Woord van God
  3. In de kracht van de Heere


Zingen OB Gezang 5 vers 3 en 9 (‘Uw koninkrijk koom toch o Heer’)
Gebed
Collecte
Zingen Lied 117 vers 1 en 2 (‘Heer Uw licht en Uw liefde schijnen’)
Belijdenis
Slotzang OB Psalm 37 vers 2 en 3 (‘Stel op den HEER in alles uw betrouwen’)
Zegen

Zondag 15 oktober | 16.00 uur Middagdienst Beverwijk