Home > Preken > zondag 15 september 2019,…

zondag 15 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 15 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. Vos uit Mijdrecht

orde van dienst:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Voorzang: liedboek 465.1,2,3. Vernieuw gij mij o eeuwig licht.
 3. Gemeente gaat staan.
 4. Stil gebed onderaan de kansel.
 5. Votum en groet.
 6. Zingen. NB. 24 vers 1 en 5.
 7. Gebed.
 8. Schriftlezing Kolossenzen 2: 6-15.
 9. Psalm. OB. Psalm 92.2 en 7. ‘t Voegt ons met blijde klanken .
 10. Schriftlezing HSV. Kolossenzen 3: 1-4.18 – 24.
 11. Prediking. Met Christus  opgewekt zorgt voor nieuwe verhoudingen.
 12. Man en vrouw. Ouders en kinderen. Werkgevers en werknemers.
 13. psalm 119 vers 87 en 88. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbeidt.
 14. Dankgebed.
 15. Inzameling.
 16. Zingen: bundel 195: 1,2. Genadig Heer, die al mijn zwakheid ziet.
 17. Geloofsbelijdenis.
 18. Slotzang. Bundel 195: 3.
 19. Zegen.

zondag 15 september 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk