Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 22 september 2019…

zondag 22 september 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met viering Heilig Avondmaal

zondag 22 september 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met viering Heilig Avondmaal.

Voorganger ds. L.J. Koopman

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Voorzang: Psalm 67: 1 en 3 (NB)

Stil gebed, Votum en Groet, 

Zingen:  Psalm 123: 1 (OB)

Lezing van Gods wil

Zingen: 130: 2 (OB)

Kindermoment + Kinderlied 296 (De Here zegent jou)

Gebed

Schriftlezing: Numeri 6: 22 – 27

Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 (OB)

Prediking: thema:  Jezus: vervloekt om ons te zegenen

Zingen: Psalm 97: 1 en 6 (NB)

Formulier Avondmaal + Avondmaalsgebed + Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 27: 7 (OB)

Uitnodiging

Zingen Psalm 121: 4 (OB)

1e tafel: Lukas 24: 50 – 53

Zingen: Lied 171: 1 (Van U zijn alle dingen) 

2e tafel: Marcus 10: 13 – 16

Zingen: Lied 171: 2 ( Nog voor wij U iets vragen)

3e tafel: MatteĆ¼s 5: 43 – 48

Zingen: Lied 171: 3 (Hoe kent Gij al mijn noden)

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

zondag 22 september 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan met viering Heilig Avondmaal