Home > Preken > zondag 16 April 2023,…

zondag 16 April 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? ^^^^ klik op het pijltje hierboven
podcast van deze dienst; alleen Bijbellezing en verkondiging!

zondag 16 April 2023, morgrendienst om 9.30 uur in Westzaan.

voorganger: ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 95:1 en 3 (we zingen uit De Nieuwe Psalmberijming)

Stil gebed; votum en groet,

Psalm 75:1 (we zingen uit De Nieuwe Psalmberijming)

Lezing van de Wet en samenvatting

Psalm 119: 1 en 2 (we zingen uit De Nieuwe Psalmberijming)

Kindermoment:

Zingen: Lied 326 voor al uw goede gaven Heer

Gebed

Schriftlezing: Lukas 15: 11 – 24 en Openbaring 1: 1 – 8

Zingen Psalm 89:1 en 7 (we zingen uit De Nieuwe Psalmberijming)

Prediking over Openbaring 1:4-6

Thema: De groeten van God

  1. Afzender
  2. Inhoud
  3. gevolg

Lied 191: 1, 2 en 3 (Voor Uw liefde Heer Jezus).

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 137:1,2 en 3 (Vrede zij u)

Zegen

zondag 16 April 2023, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.