Home > Preken > zondag 16 april 2023,…

zondag 16 april 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? ^^^^^klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst, alleen Bijbellezing en verkondiging!

zondag 16 april 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. D. Hoogeboom uit Utrecht

welkom 
ZingenGez 105: 1, 2, 3 (Wees gegroet, gij eersteling der dagen)
Stil gebed 
Votum  Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen Amen
GroetGenade zij u en vrede Van Hem die is en die was en die komen zal En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen
ZingenPs 118: 1, 8, 12 (OB)
Gebed 
SchriftlezingPsalm 16: 5-11 1Korinthe 15, 20-28
ZingenPs 103: 6, 7 (NB)
Preek 
Zingen Gez 100: 1, 2, 3 (Jezus leeft en wij met Hem)
Gebed 
ZingenGez 218 (eens zal op de grote morgen)
Geloofsbelijdenis 
Zingen Ps 150: 1, 2 (NB)
ZegenDe HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede Amen

zondag 16 april 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk