Home > Preken > Zondag 16 juni | Middagdienst…

Zondag 16 juni | Middagdienst 16:00 Beverwijk

Voorganger: ds. Bart van Vliet

De dienst beluisteren? klik op het ^^^^ pijltje ^^^^ hierboven


Mededelingen 
Psalm 5: 1 en 2 (OB)
Stil gebed, Votum en Groet
Psalm 62: 1 en 5(NB)
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezingen: Mattheus 18:19-20, Handelingen 12:1-19 en 1 TimotheĆ¼s 2:1-8
Psalm 123: 1 en 2(OB)

Thema: Samen bidden

  1. Als noodzaak
  2. Als opdracht
  3. Als antwoord
  4. Met verwachting

Lied 26 (Wij mogen tot Gods woning gaan)
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Psalm 103: 1 (OB)
Geloofsbelijdenis
Lied 138 (Zegen ons algoede)
Zegen

Zondag 16 juni | Middagdienst 16:00 Beverwijk