Home > Preken > Zondag 23 juni |…

Zondag 23 juni | Ochtenddienst 09:30 Westzaan

Voorganger: ds. S. Griffioen

Kerkdienst bekijken of beluisteren via kerkdienstgemist.nl


Mededelingen
Lied 174: 1 en 6 ‘God is tegenwoordig’ (LvK 323)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 147: 4 en 7 (OB)
Wetslezing
Psalm 65: 2 en 7 (OB)
Kindermoment en kinderlied
Gebed om de Heilige Geest en voorbeden
Schriftlezing – Mattheüs 13 vers 24-30 en 36-43 (HSV)
Psalm 37: 1 en 3 (NB)
Preek n.a.v. Mattheüs 13 vers 24-30 en 36-43
Thema: Tarwe en onkruid op dezelfde akker

  1. Waarom vertelt Jezus deze gelijkenis?
  2. Wat zegt deze gelijkenis?

Lied 225: 1 en 2 ‘Toch overwint eens de genade’ (LvK 297)
Dankgebed
Collecte
Psalm 118: 12 (OB)
Zegen

Zondag 23 juni | Ochtenddienst 09:30 Westzaan