Home > Preken > zondag 16 oktober 2022,…

zondag 16 oktober 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst (alleen bijbel-lezing en preek)
om te downloaden klik op de drie stippen en daarna op downloaden!

zondag 16 oktober 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.

voorganger ds. J. van Dijken

Welkom en mededelingen.

Lied 152:1,3,4 Door de wereld                                                        

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 147:2,7 nb Hij telt                                          

Gebed

Schriftlezing: Genesis 11: 27-12: 9 Galaten 3: 6 – 9

Psalm 105: 2,3 nb Vraagt naar de Heer                                 

Prediking  Genesis 12: 1 – 3

lied 168: 1, 3, 4 Jezus ga ons voor                           

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Psalm 67:2 o De volken

Geloofsbelijdenis

Psalm 87: 2, 3, 4 o Men spreekt

Zegen

zondag 16 oktober 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk.